Scroll to top

MAKULÁRNA DEGENERÁCIA

Business | projektman projektman - 17. októbra 2021

Vekom podmienená makulárna degenerácia ohrozuje náš zrak!

Zhoršenie zraku, rozmazaná škvrna v mieste kam sa práve pozeráte (obr.2), zvlnené videnie, zaoblené priamky a písmená vám pripadajú poprehýbané – to všetko sú príznaky Vekom podmienenej degenerácie makuly ( VPDM ). Degenerácia makuly ohrozuje viac ako štvrť milióna obyvateľov Slovenska. Ide o podobný počet osôb, ako je napríklad chorých diabetikov. Každému dvasiatemu človeku na Slovensku hrozí praktická strata zraku, ktorej príčinou je degenerácia makuly. Iba málokto si však toto nebezpečenstvo uvedomuje.

Čo je degenerácia makuly

Je to progresívne ochorenie, ktoré postihuje strednú časť sietnice tzv. žltú škvrnu a spôsobuje postupnú stratu centrálneho videnia. V pokročilých štádiach ochorenia sa degenerácia makuly môže prejaviť v dvoch formách: suchej ( atrofickej ) a vlhkej ( exsudatívnej ). Suchá forma je podstane rozšírenejšia, postihuje asi 90% všetkých pacientov.
Pacient môže pocítiť  náhle zhoršenie ostrosti videnia, no neskôr sa môže situácia zase postupne zlepšovať. Sietnica oka nám umožňuje vnímať detaily a robiť úkony vyžadujúce ostré centrálne videnie. Degenerácia makuly – degeneratívne a nevyliečiteľné očné ochorenie znamená pre pacienta vážne obmedzenie v bežnom živote. Človek veľmi ťažko číta, nemôže riadiť automobil, sledovať televíziu alebo rozoznať ľudské tváre. Pomerne málo známym faktom je, že degenerácia makuly je najčastejšou príčinou oslepnutia u ľudí starších ako 65 rokov. Už po päťdesiatke je potrebné začať sa o svoje oči starať. U tejto nepríjemnej očnej choroby platí, že čím skôr je diagnostikovaná, tým väčšia je nádej na stabilizáciu ďalšieho nezhoršovania zraku postihnutého. Každy človek po päťdesiatke by mal preto navštíviť svojho špecialistu -oftalmóloga,
ktorý jeho zrak najskôr dôkladne vyšetrí. Pokiaľ zistí nejaké odchylky, iste odporučí taký postup, ktorý je pre stav jeho pacienta najvhodnejší.

Ako aj v iných oblastiach starostlivosti o zdravie je dôležité zaistiť si predovšetkým dostatočný prísun informácií. Aj na základe týchto informácií je možné rozoznať prvé príznaky a včas reagovať na nepríjemné ochorenie. Základom včasnej prevencie je predovšetkým pravidelná návšteva očného lekára.

Amslerova  mriežka – otestujte si svoj zrak!

Amslerova mriežka môže odhaliť prvé príznaky ochorenia bez toho aby ste museli ísť k lekárovi. V dobre osvetlenej miestnosti sa vo vzdialenosti 30 až 40 cm pozrite na mriežku. Ak nosíte okuliare pozerajte na mriežku cez ne. Zakryte si jedno oko a druhým zaostrite na bod uprostred mriežky. Pozorne sledujte či vo vnútri neuvidíte nejaké nepravidelnosti – vlnité čiary, deformácie, zmenu veľkosti jednotlivých štvorcov. Následne otestujte druhé oko rovnakým spôsobom. Pri zistení akýchkoľvek deformácií neváhajte s návštevou oftalmológa.

prevzaté :  REVUE  medicíny v praxi 1 )

Súvisiace články